Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Αγγλικα

Η εταιρία μας Β. ΑΗΔΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., δραστηριοποιείται στις παρακάτω εργασίες:

Πρόσφατες Καταχωρήσεις Ακινήτων

Γιατί πρέπει να μας Εμπιστευτείτε

ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ

Εξυπηρέτηση σε προσωπικό επίπεδο από επαγγελματίες με απόλυτη εχεμύθεια, σε Ελληνική, Αγγλική Ρώσικη και Γερμανική γλώσσα.
Αναζήτηση από τη μεγαλύτερη ενεργή γκάμα ακινήτων ( Portofolio )
Διαπραγμάτευση των καλύτερων Όρων αποκλειστικά για Λογαριασμό σας.
Έτοιμα ευέλικτα πακέτα Τραπεζικής Χρηματοδότησης του προς Αγορά Ακινήτου.
Νομικός Έλεγχος των τίτλων και επιμέλεια σύνταξης συμβολαίου (προαιρετικά).
Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος του προς Αγορά Ακινήτου (προαιρετικά).
Παροχή ασφάλισης του Αγορασθέντος Ακινήτου (προαιρετικά).
Διεκπεραίωση εξ’ ολοκλήρου της όλης Διαδικασίας Μεταβίβασης, Δανειοδότησης κτλ.
Μεγάλη εμπειρία σε θέματα κατασκευών κτιρίων και πολεοδομικών συμβουλών.

Προτεινόμενα Ακίνητα